r.i.p                                          
picture by Danny Roberts
                            


Fa menys de 20 minuts m'acabe d'enterar que ha mort Alexander McQueen (40), estic en estat de shock i encara no ho puc creure. Què? Com es va a morir Alexander McQueen? Ell que era tot imaginació, genialitat, monstruositat, bellesa, obsessió, passió, somnis profunds i por. Ell que era personalitat, color, contrast... de caràcter visionari, vanguardista, pioner, anàrquic, rebel i contestatari. Ell, dotat d'un talent indiscutible, ell gran: enorme. Ell el meu dissenyador preferit. 
Sols espere que el recordem per la genialitat que va aportar a la moda.

Less than 20 minutes I've just found out that Alexander McQueen (40) has died, I'm in shock and still can't believe it. What? How did Alexander McQueen die? He, that was all imagination, genius, monstrosity, beauty, obsession, passion, deep dreams and  fear, he that was personality, color, contrast ...  of visionary character, avant-gardist, pioneer, anarchic and rebellious. He, provided with an indisputable talent, he big: enormous. He my favorite designer. 
I only hope we all remember him for the genius he brought to fashion. 


Popular Posts