MY YOKO ONO

Aquest és el resultat que s'obté de la unió de 37 estudiants de Hyper Island en dos dies i mig de rodatge.
El video mou el concepte de que tots som dirigits per un ordre superior que ens converteix en titelles de la tecnologia, al confiar amb allò digital (FB) per arxivar els nostres secrets.

Sense paraules.

This is what you get when you blend 37 motion graphics students from Hyper Island with
2.5 days of filming.
The video entertains the concept that we are all operated by a higher order, becoming ‘Puppets of technology’, entrusting the digital (FB) to archive our secrets.

Without words.
____________________

Bon nadal i feliç any nou!

Merry Christmas and a Happy New Year!

Popular Posts