Friday, December 6, 2013

CERT, CLAR I BREU

 photo volare.gif

Escolliu volar i que no vinga ningú a fer-vos baixar dels núvols.

1 comment: