IN BETWEEN


Aquesta és una fotografia que heu de conservar en la memòria, com a arquitectes, per adonar-vos que, quan feu una columna, quan feu un mur, sempre hi ha alguna cosa passant ENMIG. I aquesta és, per suposat, una molt famosa fotografia, però per a mi és un simbol del treball d'un arquitecte.
Faces el que faces, sempre has de tenir açò en ment.

------------

This is the photograph you have to keep in your memory, as an architect, to realize that, when you make a column, when you make a wall, there is always something happening IN BETWEEN. And this is of course a very famous grat photograph, but for me is the symbol of the work of an architect.
Whatever you do, this is what you must have in mind.


Herman HertzbergerPopular Posts